Atbildes uz jautājumiem

Autoservisa atbalsts pieejams no jūlija


1. jūlijā Ungārijas Valsts kase uzsāks atbalsta pieprasījumu izskatīšanas procesu daudzbērnu ģimenes automašīnu apdrošināšanai.

Atbalsta summa ir 50 procenti no bruto bruto pirkuma cenas, bet maksimāli līdz 2,5 miljoniem forintu - atzīmē Pasaules lauksaimniecība.
Tajā paskaidrots, ka pieteikumus var iesniegt veidlapās, kas ir pieejamas iestādes tīmekļa vietnē.Autoservisa atbalsts pieejams no jūlija Valsts kasei būs trīsdesmit dienu noma. Pēc apstiprināšanas jums ir seši mēneši pirkuma un nomas līgumu noslēgšanai.
  • Iegādājieties ģimenei draudzīgas automašīnas ar ģimenei draudzīgām uzlīmēm
  • Krāpšanas novēršanas plāns: šeit varat pieprasīt informāciju
  • Bērns, kurš dzimis pirms jūnija, netika ieskaitīts